Vystavovanie

Keď si kupujete svojho Cavalier King Charles Španiela, mali by ste mať u chovateľa jasno, či chcete len milujúceho spoločníka a priateľa, alebo dúfate, že si kupujete cavaliera s výstavnými predpokladmi.

Neseriózny chovateľ vám predá šteniatko s tvrdením, že určite má výstavné kvality, a zatiaľ sa môžete tak veľmi zmýliť, čo ukáže vývoj šteňaťa v priebehu najbližších týždňov a mesiacov. Ak sa chcete so svojím psom zúčastňovať výstav, môžete svoje predstavy naplniť so šteňaťom s "výstavným potenciálom".

Na začiatok, vystavovanie Cavalier King Charles Španiela vo výstavnom kruhu môže vyzerať ľahké, ale za touto ľahkosťou je zvyčajne veľa ťažkej práce a k víťazstvu na medzinárodnej alebo svetovej výstave potrebujete tiež aspoň kvapôčku šťastia.

Prvé, o čom sa vystavovateľ-nováčik poučí, keď sleduje výstavu psov, je, že každý vystavovateľ so svojim psom súperí s ďalšími vystavovateľmi so psami rovnakého plemena, ktoré sám chová.

Akonáhle rozhodca vyberie najlepšieho predstaviteľa plemena v každej triede, tento pes potom súťaží so psami rovnakého plemena zo všetkých tried (okrem triedy mladých). Pretože triedy sú rozdelené podľa pohlavia, víťaz každého pohlavia získava na národnej výstave titul CAC, na medzinárodnej výstave CACIB.

Psy, ktorí sa umiestnia na druhom mieste dostávajú titul res. CAC a res. CACIB. Obaja nositelia titulu spolu súperia bez ohľadu na pohlavie, teda pes s titulom CAC a fena s titulom CAC. Víťaz získava titul Best of Breed (BOB, najlepšie z plemena), ten potom zápasí s BOB z každého plemena o titul Best in Show (BIS, najlepšie na výstave).

Druhé, čo musí pochopiť, je, že psy medzi sebou skutočne nesúťažia. Rozhodca porovnáva každého psa s plemenným štandardom, ktorý je popisom jedinca daného plemena. Tento imaginárny pes nikdy nechodil vo výstavnom kruhu, nikdy sa nerozmnožoval a k poľutovanie pre všetkých chovateľov na celej zemeguli ani nikdy neexistoval.

Chovatelia sa s každým vrhom šteniat túžia dostať tak blízko k tomuto ideálu, ako len to dá, ale teoreticky "dokonalý" pes je tak nepoapitelný, že to možné nie je. (A keby sa "dokonalý" pes narodil, chovatelia a rozhodcovia by nikdy nesúhlasili s tým, že je vskutku "dokonalý".)

Ak ste zaujatí prieskumom výstav psov, vaším najlepším tipom je spojiť sa s klubom chovateľov vášho plemena. Nielenže budete tak chcieť so svojim psom správať, musíte byť jeho členom, navyše kluby usporadúvajú klubové výstavy, zasielajú informačné bulletiny, ponúkajú možnosť stretnutia s členmi, teda ľuďmi s rovnakou záľubou, ktorí sú často veľmi priateľskí a ochotne vám poskytnú radu a styky.

Predtým než skutočne vstúpite do kruhu, by pre vás bolo najlepšie sadnúť si a pozorovať postup rozhodcu vo výstavnom kruhu. Až budete prvýkrát v kruhu, nebuďte príliš nervózny. Poradie v rade zostavuje vedúci kruhu, to je pomocník rozhodcu, a robí to podľa poradového čísla. Pre nováčika je lepšie, keď nie je prvý v rade, ale v pozadí a môže sledovať, čo robia vystavovatelia pred ním.

V Českej republike necháva rozhodca väčšinou psy najprv "rozbehať", až potom požiada každého vystavovateľa, aby psa postavil do výstavného postoja -pes by v ňom mal ukázať všetky svoje prednosti a skryť prípadné nedostatky. Rozhodca psa pozoruje diaľky z rôznych uhlov, pristúpi k nemu , prezrie mu zuby a skus, štruktúru srsti, stavbu tela a osvalenie, u samcov tiež semenníky.

Ďalej môže vystavovateľa požiadať, aby jednotlivo so psom predviedli pohyb v kruhu, ktorý presne určí (čo je ďalšia výhoda toho, nebyť prvý, ale rovnako počúvajte , rozhodcou môžu svoje usmernenia zmeniť a majú vždy pravdu!). Nakoniec, než sa bude venovať ďalšiemu psovi, zhodnotí rozhodca vášho psa posledným pohľadom.

Ak nie ste na prvej výstave medzi štyrmi najlepšími, nedajte sa odradiť. Majte strpenie, buďte vytrvalí a nakoniec sa medzi oceňovanými nájdete. Pamätajte si, že aj tí najlepší boli raz na vašom mieste a obetovali veľa času a veľa peňazí, než sa dostali na popredné umiestnenie. Ak nakoniec zistíte, že sa váš pes do špičky nikdy nedostane, potom je čas na iný psí šport alebo sa môžete zo svojho psa tešiť len ako z maznáčika.


Výstavné ocenenie

Výstavná klasifikácia je vo všetkých triedach rovnaká, pri ocenení nezáleží ani na veku alebo pohlavia psa.
Výborná je ocenenie pre psa, ktorý sa približuje ideálu, ako ho popisuje štandard. Prevaha kvalít musí prevážiť drobné nedostatky. Farebné označenie modrá stužka.

Veľmi dobrá známka pre psa, ktorý má typické vlastnosti plemena, vyvážené proporcie a je v dobrej kondícii. Nesmie mať morfologické vady. Označenie červená stužka.

Dobrá ohodnotenie pre jedinca, ktorý síce vykazuje znaky plemena, ale má viditeľne hrubšie vady. Farba zelená.

Dostatočná hodnotenia pre psa, ktorý síce vykazuje znaky plemena, ale ktorého telesnému vzhľadu chýba do ideálu veľmi veľa. Farebné označenie fialová stužka.

V triede dorastu sa neurčuje poradie a pre ohodnotenie veľmi nádejný je farba stuhy žltá, pre hodnotenie nádejný biela.

Z posudzovania je vylúčený jedinec s chybami, ktoré štandard uvádza ako vady vylučujúce, a ďalej jedinec, u ktorého bol vykonaný operatívny zákrok zakrývajúci vrodenú vadu exteriéru.

Príprava psa na výstavu

Ak sa chcete so svojím Cavalier King Charles Španielom aktívne zúčastňovať výstav, musíte poznať niekoľko vecí.
Predovšetkým musí váš pes vedieť chodiť po rovnej dráhe na vodítku po ľavej strane majiteľa. Musí sa na povel zastaviť a pokojne stáť, kým ho rozhodca neposúdi, musí si nechať otvoriť papuľu a v prípade, že ide o samca, strpieť prehliadku semenníkov.

Po celú dobu musí zaujať správny, výstavný postoj - hlavu a krk držať vysoko, chvost a uši v pozore, pozorne sa pozerať.
Pretože sa malé plemená vystavujú na stole, je užitočné naučiť ho už ako šteňa pohybu aj výstavnému postoju na vyvýšenom mieste so zdvihnutou hlavou. Vy môžete pravou rukou nadvyhovat jeho chvostík. Dajte mu povel Stoj!

A snažte sa ho udržať po niekoľko sekúnd v kľude. Neskôr predlžujte dobu na 2-3 minúty. Keď poslúchne, zakaždým ho pochváľte a odmeňte, aby poznal, že urobil správne to, čo po ňom chcete. V žiadnom prípade nesmie na stole prejaviť nepokoj. Keď je všetko v poriadku, snažte sa, aby v správnom postoji na stole zotrval čo najdlhšie.

Aby sa pes pohyboval správne, musíte predovšetkým jeho obojok umiestniť vysoko, hneď za uši, aby pes nesklonil hlavu. Ak použijete kožený sťahovací obojok, slučka by mala byť vysoko, aby ste ju mali pod kontrolou a pes na druhom konci vodítka vnímal tlak obojku na krk.

Správny spôsob predvádzania psa je nasledujúci: držte jeho hlavu vysoko buď ťahom vodítka, alebo tlakom ľavej ruky. Predné nohy majú byť kolmo pod telom a kolmé k podložke, dobre postavené a rovnobežné.

To urobíte tak, že najprv zarovnáte jednu a potom druhú hrudnú končatinu priamo pod lakeť a zadné nohy umiestnite tak, aby bola kolmá na podložke. Postavte sa za psa, vodítko držte v ľavej ruke, potom zdvihnite jednu a potom druhú nohu do úrovne kĺbu, potom ruku uvoľnite.

Výcvik na výstavu má prebiehať denne asi 10-15 minút. Nesmiete svojho psa znudiť, musí si zachovať dobrú náladu na výstavu, a nie sa pozerať na predvádzanie ako na nutné zlo.
Výstavný pes musí byť chránený a dobre ošetrovaný po celú dobu svojej výstavnej kariéry.

Nemôžete ho nechať hrabať na záhrade, surfovať okolo rastlín v parku alebo sa hrať so šteňatami, pretože to všetko môže poškodiť jeho srsť. To však neznamená, že by pes mal byť väzňom, ako si niektorí majitelia myslia.
To by pokazilo jeho charakter a poškodilo aj fyzickú kondíciu.
Výstavný pes musí byť dokonale navyknutý ľuďom a iným psom, ktorých si v kruhu nesmie všímať, napádať ich, alebo sa ich dokonca báť. Sledujte jeho správanie a pri nácviku sa stretávajte s inými psami.

Na druhej strane je však potrebné, aby pes nebol pretrénovaný, ale naopak vo vrcholnej fyzickej forme a nezdal sa unavený alebo nezíval. S tým súvisí aj cesta na výstavu. Tá musí prebiehať príjemne. Aj pri výcviku pohybe na výstave sa vám bude hodiť, keď ste naučili svojho psa na pobyt v klietke.

Pretože pri čakaní na vstup do kruhu bude klietka jeho útočiskom. A čakanie na posúdenie sa veľakrát môže pretiahnuť aj na niekoľko hodín. Pred svojím výstupom vo výstavnom kruhu síce nechajte psa vyvenčiť, ale potom ho dajte odpočívať do klietky, nenechávajte ho pobehovať okolo.

Nezabudnite, že pred výstavou musíte Cavalier King Charles Španiela vykúpať a starostlivo vyčesať, to znamená rozčesať srsť hrebeňom a vykefovať. Keď budete čakať na nástup do kruhu, znova ho prečešte a vykefujte, skôr než vstúpite pred pozorné oči rozhodcu. Na výstavu so sebou vezmite aj fľašu vody a kondicionér, ľahko navlhčená srsť vyzerá oveľa krajšie..